Koulutus

Vuonna 2024 käynnistyy kaksi koulutusta. Gestalt-terapian työotekoulutus (30 op.) ja Gestalt-psykoterapeuttikoulutus. Lisätietoja koulutuksista löydät alta. Jos sinulle nousee mitä tahansa kysyttävää, otathan meihin yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info@gty.fi tai yhteydenottolomakkeella.

Työotekoulutus, 30 op

Gestalt-työotekoulutuksessa opitaan Gestalt-terapian perusasiat tiivissä ja käytännönläheisessä kokonaisuudessa. Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille sekä muille mielenterveystyötä lähellä oleville ammattilaisille (esim. erityisopettaja), jotka haluavat täydentää osaamistaan Gestalt-terapian työotteella. Työotekoulutuksen viimeinen hakupäivä oli 28.2.2024. Jos olet vielä kiinnostunut koulutuksesta, tiedustele peruutuspaikkoja osoitteesta info@gty.fi

Työotekoulutuksen esitteen löydät täältä.

Psykoterapeuttikoulutus, 83 op.

Syksyllä 2024 alkavan Gestalt-psykoterapeuttikoulutuksen haku on päättynyt. Jos haku meni ohitse tällä kertaa, älä ole huoilissasi. Alamme lähiaikoina valmistella seuraavaa koulutusta ja tiedotamme uudesta koulutuksesta kun valmistelut ovat riittävästi edenneet.

Kouluttajat

Anna-Kaisa Turpeinen

Koulutukseltani olen mm. psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti. Sen lisäksi olen hankkinut koulutuksen kaupalliselta alalta, opiskellut tietotekniikkaa, filosofiaa, kasvatustieteitä ja musiikkiakin. Moninäkökulmaisuus elämässä on siis minun juttuni.

Tällä hetkellä teen pääasiassa psykoterapiatyötä, jonkin verran työnohjauksia ja kouluttamista sekä puuhaan osaksi omistamani yrityksen taustajoukoissa.

Gestalt-terapiassa minulle olennaista sen laaja-alaisuuden lisäksi on prosessiin luottaminen; keskitytään siihen, mikä on tässä hetkessä läsnä ja tutkittavissa. Myös dialogisuus on juurtunut minuun syvälle ja olen sen vankkumaton puolestapuhuja. Dialoginen suhde on niin paljon muutakin kuin oikeanlaisten sanojen sanominen – todellinen dialogisuus on itse asiassa kokonaisen ihmisen suhde koko elämään sen ilmiöineen. Ja tämä on Gestalt-terapiassa hienosti läsnä muun muassa sen kontaktipitoisuudessa, kokemuksellisuudessa, kenttäajattelussa ja kuvio-tausta -suhteissa. Löydettyäni Gestalt-terapian, tiesin löytäneeni minulle sen oikean; tästä tulee elämänpituinen sitoumus.

Terapeuttina koen olevani jatkuvan oppimisen tiellä – jokainen ihminen opettaa minua näkemään maailmaa ja meidän ihmisten välistä elämää hiukan uudella tavalla. Merkityksellistä on minulle se, että voin olla monien ihmisten kanssakulkijana ja kanssakokijana tukemassa heitä heidän toipumisessaan ja todistamassa heidän vointinsa paranemista ja askeltensa kevenemistä heidän elämänsä matkalla.

Yrjö Säävälä

Olen helsinkiläinen psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti. Tiivistäen työkokemuksestani voisi sanoa, että olen ollut paljon kosketuksissa maailmansa hajoamisvaarassa olevien ihmisten kanssa Viimeisin työpaikkani oli HUS:n Leppävaaran psykoosityöryhmässä ja tästä eläköidyttyäni olen toiminut ammatinharjoittajana. Nykyisin toimin Kelan palveluntuottajana, mistä suurin osa psykoterapiatyöstäni koostuu.

Alunperin hakeuduin Gestalt-terapiakoulutukseen ymmärtääkseni ja vaikuttaakseni omaan tapaani olla yhteydessä ihmisten kanssa. Tietenkin on ollut myös halu auttaa. Myöhemmin vapauttavaa on ollut dialoginen, tasaarvoinen yhteistyö ihmisten kanssa.

Viimeiset vuodet ( -18 alkaen ) eivät juurikaan ole kuluneet jäähdytellen. Työtä on ollut riittämiin ammatinharjoittamisen parissa sekä Gestalt-terapiakoulutuksen suunnittelussa muiden kanssa. Seuraava kiehtova vaihe työelämässä on liittyä Gestalt-terapiakouluttajien joukkoon.

Teemu Heino

Olen koulutukseltani psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti. Asun ja tätänykyä myös pidän vastaanottoani pääkaupunkiseudun melskeen kainalossa verkkaisella Vihdin kirkonkylällä.

Toistakymmentä vuotta olen työskennellyt kokoaikaisena itsenäisenä ammatinharjoittaja varsin vaihtelevissa tehtävissä. Jotkut voisivat kutsua sitä oikeutetusti sillisalaatiksi, itse yritän pukea sen monipuolisuudeksi. Näihin vaihteleviin työmaisemiin kuuluvat psykoterapian ohella mm. lastensuojelun, kuntoutuksen ja työterveyspsykologian maailmat. Erikoisena työtehtävänä on mieleen jäänyt myös konsultointi hukkakauran torjunnassa. Varsinaisen tulikasteen psykologian maailmaan sain lastensuojelussa pienten lasten vastaanottokodissa. Toimin perustyötehtävien ohella myös työnohjaajana ja kouluttajana.

Mitä nykyiseen työskentelyyn psykoterapeuttina ja psykoterapian kouluttajana tulee, niin monialaisuuden rinnalla pidän erityisen arvokkaana kokemusta lastensuojelupsykologina toimimisesta. Vaikka nykyisin työskentelenkin miltei yksinomaan aikuisten kanssa, on kaltoinkohtelun ja laiminlyönnin aiheuttama kipu joka päivä läsnä meidän työssämme. Luulen ymmärtäväni näitä kokemuksia syvemmin sen jälkeen, kun olen todistanut läheltä niin monen pienen lapsen hätää, kärsimystä ja myös toipumista.

Voisinpa sanoa, että olen hakeutunut määrätietoisesti ja vahvaan tietoon nojaten Gestalt-terapiaa kohti. Sattumaa se taisi kuitenkin paljolti olla. Ennen kaikkea minuun vetosi kokemuksellisuus, joka tuntui vieraalta, kiusalliselta ja samaan aikaan houkuttelevalta. Edelleen se on minulle yksi merkityksellisimmistä osista Gestalt-terapiaa. Myös kokonaisvaltainen näkemys ihmisyydestä ja erilaisuuden/erillisyyden arvostaminen, lämpö, vastuullisuus ja kyseenalaistamisen tuoma vapaus ilahduttavat joka päivä. Ja mikä tärkeintä, tuntuu hyvältä nähdä ajan kuluessa kohtaamieni ihmisten hyvinvoinnin ja elämänilon löytyvän.

Hanna Rauanheimo

Olen koulutukseltani psykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. Tällä hetkellä psykoterapian ohella teen paljon työnohjaustyötä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa ja koulutan MBB (Mind-Body Bridging)-menetelmää. Psykoterapia-asiakkainani on enimmäkseen eri tavoin masennuksella, ahdistuksella ja uupumuksella oireilevia, osa myös vakavasti traumatisoituneita. Luonnollisesti heillä on erilaisia ihmissuhdekriisejä elämässään myös. Työskentelen Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla oman yritykseni kautta ja myös Sosionova-osuuskunnan jäsenenä.

Gestalt-terapiassa minua viehätti ja kiinnosti alun perin (ja edelleen) vahva kokemuksellinen ja kehollinen painotus. Kehollisuus kiinnosti siinä määrin, että hakeuduin myöhemmin vielä New Yorkiin Gestalt-terapian lisäkoulutukseen (Developmental Somatic Psychotherapy). Traumatyöskentelystä ja traumaterapiasta olen ollut myös kiinnostunut, sen vuoksi kävin myös EMDR-koulutuksen ja kävin useamman vuoden ajan Traumaterapiakeskuksen koulutuksissa ja työnohjauksessa.

Traumojen ymmärtäminen ja niiden vaikutusten tunnistaminen on edelleen mielestäni tärkeä osa psykoterapiatyötä. Työskentely-ja ajattelutapani traumoihin liittyen on kuitenkin matkan varrella jonkin verran muuttunut. Työskentelen ehkä nykyisin taas enemmän Gestalt-terapiastakin tutun nykyhetken painotuksen kautta.

Viime vuosina MBB-menetelmään perehtyminen ja sen kouluttaminen on myös tuonut taas raikasta uutta näkökulmaa työhön. Yhteistä Gestalt-terapian kanssa siinä on ainakin tietoisuustaitojen vahva painotus ja aisteihin maadottumisen merkityksen ymmärtäminen. Gestalt-terapiassa taas äärimmäisen arvokas painotus on kontaktin merkityksen ymmärtäminen – kontakti itseen, toisiin, ympäristöön. Ja tämän todeksi eläminen myös terapiatilanteissa. Vain suhteessa johonkin tulemme omaksi itseksemme.

Riku Kivinen

Olen turkulainen psykologi ja psykoterapeutti. Toimin tällä hetkellä enimmäkseen ammatinharjoittajana asiakastyössä. Aiemmin olen nykyistä enemmän työskennellyt esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien parissa ja koulutustehtävissä. Periaatteenani on ollut, että haluan työskennellä niiden ihmisten kanssa, jotka ovat kanssani yhteistyöhön halunneet, suurempia rajauksia tekemättä. Syntynyt ihmissuhde ja työskentelysuhde ovat sitten ratkaisseet sen, kuinka on voitu edistyä ja mitä saada aikaan.

Gestalt-terapian parasta antia itselleni on ollut olemisen tutkiminen itsessään ja monenlaisten maailmojen avautumisen mahdollisuus ja jopa välttämättömyys, elämisen ilmentymisten ihmettely. Gestalt-terapian eksistentiaalisen teoriataustan suoma mahdollisuus arvostaa erilaisuutta ja myös samankaltaisuutta, löytää uutta ja tukeutua jo löytyneeseen, huomata, kokea ja kokeilla, antavat inspiraatiota, vaikka arjen kiire ja rutiini helposti pyrkivätkin värjäämään kokemaamme harmaan eri sävyillä.