Gestalt-terapiayhdistys ry on vuonna 1982 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää Gestalt-psykoterapiakoulukunnan tunnettuutta ja asemaa psykoterapiakentällä. Yhdistys on kouluttanut Suomessa psykoterapeutteja jo lähes neljänkymmenen vuoden ajan. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii kouluttajapsykoterapeutti, psykologi Yrjö Säävälä.